Satış Sözleşmesi

 Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi Çınaroğulları Otomotiv  (toyotaparcadeposu.com) ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.
 
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR 
 
1.1- SATICI :
 
Ünvan          : https://www.gencvolkswagen.com/
Firma Adı : Genç Volkswagen
Adres         : Ayyıldız Sanayi Sitesi 1125. Sokak No:21 Ostim / ANKARA
 
Telefon         : 0 (312) 385 4579
E-posta          : info@gencvolkswagen.com
 
 
1.2 ALICI
 
Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi :  
Telefon :  
MADDE 2- KONU 
 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait online www.gencvolkswagen.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
 
Ürünlerin temel nitelikleri (Cinsi-türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli, Varsa Resmi , Vergiler Dahil Toplam Fiyat, Kargo Bedeli, Kapıda Ödeme Seçeneğinde İlave Ücret vb. Ayırt Edici Özellikleri ve Parça Kodu), online toyotaparcadeposu.com internet sitemizin ilgili ürüne dair erişmiş olduğunuz(ya da erişebileceğiniz) ve daha sonrasında satın almak için oluşturmuş olduğunuz(ya da oluşturabileceğiniz) SEPETİM (sepet, teslimat, ödeme veya onay alt bölümlerinde) bölümünde belirtildiği gibidir.
 
Ödeme Şekli :  
Teslimat Adresi :  
Teslim Edilecek Kişi:  
Fatura Adresi :  
Kargo Ücreti :   TL
 
Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, ürün(ler) meblağına göre belirlenecektir.Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir
 
MADDE 4- FİYATIN SEPETİM BÖLÜMÜNDE HESAPLANMASI VE ÖDEME SEÇENEKLERİ
 
    Ödemenizi havale ya da EFT ile yapmak istiyorsanız internet sitemizin ilgili ürüne dair erişmiş olduğunuz ve daha sonrasında satın almak için oluşturmuş olduğunuz SEPETİM sekmesinin HAVALE/EFT alt bölümünde hesaplanan "Havale Fiyatını"  aşağıda belirtilen ve bahse konu alt bölümde seçimi yapılabilan aşağıdaki banka hesaplarına (yine HAVALE/EFT alt bölümünü kullanmak suretiyle)göndererek gerçekleştirebilirsiniz.
 
 4-4 DİĞER ACIKLAMALAR
 
            Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet; tüketicinin kullandığı uzaktan erişim vasıtasına göre yine tüketicini kendi kullandığı telefon /internet sağlayıcılarınca belirlenen ücretlerdir. Bu ücretlerde satıcının dahili yoktur.
 
MADDE 5- TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER
 
            Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmediği iddia edilemez. Zira tüketici adreste bulunama durumunda ürünü kargo şubesinden almakla yükümlüdür. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimata ilişkin sorunlarda kargonuzun gönderildiliği Kargo şubesiyle ya da aşağıda iş bu sözleşmenin en alt bölümünde iletişim bilgileri verilen genel koordinatörümüzle  görüşebilirsiniz.
  
com/
MADDE 5- CAYMA HAKKI
 
            Tüketici, Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 3 gün bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. 
 
               
 
            Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
 
(1) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 
(2) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
 
(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
 Eksik bilgilendirme Durumu
 
  (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
 
(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
 
 Cayma hakkının kullanımı 
(1) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.
 
(2) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
  
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri.
 
 (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ödeme yapma zorunluluğu vardır
  
Tüketicinin Yükümlülükleri
   
 (1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, iadesi sözkonusu değildir.